Fældning

Træfældning kræver professionel ekspertise og forsigtighed. KM Træpleje ApS har det nødvendige udstyr, uddannelse og ekspertise til fældning.

Vi fælder alle slags -små træer som store, selv de største og mest vanskelige træer er opgaver for os med en professionel baggrund.

Et af vores specialer er fældning af vanskelige træer. Det kan være træer der står nær bygninger, veje, vand eller elledninger.

Træer kan give stor glæde og endda have stor affektionsværdi for den enkle person -for træer giver netop liv i haven, frugter og flotte blomster. Træerne afspejler her årstid. Dog kan de samme træer også blive til stor sikkerhedsmæssig risiko dvs. døde grene i træet kan falde ned og ramme personer eller materiel.

Råd/svampe angreb i træet kan også medføre uhensigtsmæssige faldretninger for både store og små træer og de kan ødelægge det, man ellers holde af i sin have/naturen omkring sig.

Vi anvender forskellige metoder -helt i forhold til vores vurdering af hvad der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte træ og dets omgivelser.

Manuel fældning med motorsav

Denne metode anvendes hvis træets placering og type gør det muligt at fælde træet fra jorden i sin fulde længde.

Topkapning

Denne metode anvender vi hvis træets placering og størrelse ikke gør det muligt at fælde træet manuelt fra jorden. Det kan eks. Være et træ tæt på bygning, Elledninger, anden beplantning som ønskes bevaret, vand eller lign.
Dette er en teknik hvor træet skæres ned i mindre stykker. Metoden vil oftest være ved træklatring med motorsav.
Hvis grene og stamme dele hælder i en retning der er til fare for at ramme bygninger og beplantning, er vi eksperter i ned firing og rigning. ved brugen af rignings reb og udstyr kan vi styre alle grene i den retning vi ønsker og undgå skade på materielt eller græsplænen.

Indtrækning

Dette er en træfælde-teknik vi anvender, hvis træet der ønskes fældet netop hælder den forkerte vej i forhold til fælderetningen.
Vi kan ved denne teknik så ”tvinge” træet i den retning, som vi ønsker ved brug af kiler, wire spil og rigningsudstyr.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på mobil: 22891458 eller via vores kontaktformular.