Om os

Kasper Meyer
Arborist

Jeg er uddannet arborist med speciale i stormfald og vanskelige træfældninger ved Skovskolen i Nøddebo, hvilket er din sikkerhed for at jeg har de forudsætninger der er nødvendige for at kunne udføre de stillede opgaver, på en effektiv og forsvarlig måde.  Endvidere er min første uddannelse er Guldsmed og tidligere SR2 sikkerhedsmedarbejder for Banedanmark.

Emil Louis Vejlgaard
Arborist

Jeg er uddannet Skov- og naturtekniker med specialet Arborist herunder stormfald og vanskelige træfældninger. Jeg har endvidere stor erfaring indenfor træpleje og beskæring af træer i forhold til vækst.

Min uddannelse og gode erfaring er kundernes sikkerhed for, at jeg udfører de stillede opgaver med faglig kompetence på en effektiv og forsvarlig måde.

Endvidere er jeg uddannet Gardehusar i Dronningens Livregiment og arbejdet som kok med madlavning til restaurant og arrangementer.

Tobias Meyer
Arborist

Jeg er færdiguddannet juni 2022 med afgang på Skovskolen I Nødebo og Auning som Skov- og naturtekniker med specialet arborist. Jeg tager pt. min uddannelse i ekstern virksomhed.

Det er vigtigt at huske på, at lige så smukke som træer kan være i de rette omgivelser, lige så farlige kan de være hvis ikke de vedligeholdes og fældes med den nødvendige respekt og omhu.  Vi er fuldt ansvarsforsikret, hvilket er kundernes sikkerhed for ikke at lide økonomiske tab, hvis jeg imod forventning skulle komme til at yde skade på din ejendom. 

Drift af Frederiksens Frugtplantage, Roskilde

Når vi ikke fælder træer eller arbejder ude hos kunderne, så varetager vi driften af familiens frugtplantage Frederiksens Frugtplantage, Lillevangsvej 3, Vindinge, 4000 Roskilde. Her tager vi os af drift og vedligeholdelse herunder vejledning og kundebetjening af vores mange selv-pluk-kunder

Plantagen bebos og drives af 3 generationer, bestående af Mormor Inge, Familien består af Tobias på 19, Marcus på 16, far Kasper, mor Charlotte og Chili, 9, samt vores dygtige jagthund Carlo (og snart en lillebror til Carlo) som hilser på alle gæsterne og sidste nye beboere på frugtplantagen er Isa Brown hønsene i hønsegården.